Adam

» Zespół»Adam

Adam

Fundacja Edukacji Przedsiębiorczości Społecznej powstała w 2010 roku w odpowiedzi na pojawiające się nowe trendy w rozwoju trzeciego sektora, potrzebę zaangażowania młodzieży w działania społeczne ale i systematyczny rozwój przedsiębiorczości społecznej. Podstawowym celem naszego działania jest stały rozwój społeczeństwa obywatelskiego i aktywności społecznej obywateli, nie tylko w Gdańsku ale na całym Pomorzu.