Gdańskie Koalicje Dzielnicowe

» Gdańskie Koalicje Dzielnicowe

Projekt finansowany ze środków NIW – CRSO w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Jego celem jest zainicjowanie pracy 3 Koalicji Dzielnicowych w różnych lokalizacjach Gdańska (Wrzeszcz Górny, Aniołki, Siedlce) rozumianych jako fora debaty publicznej w wymiarze lokalnym, ale także współpracy różnych interesariuszy dzielnicowych, w tym aktywnych mieszkańców i mieszkanek Gdańska do końca 2024 roku. Przedsięwzięcie jest odpowiedzią na deficyt współpracy partnerskiej w obszarze działań społecznych, niski stopień włączenia obywateli w działania społeczne ale także debaty publicznej, niedostatki zasobów (zarówno materialnych jak i intelektualnych) rożnych podmiotów, małą rozpoznawalność działań organizacji pozarządowych przez mieszkańców i mieszkanki konkretnych dzielnic.

W ramach poszczególnych koalicji dzielnicowych angażujemy do współpracy rady dzielnic, domy i kluby sąsiedzkie, organizacje pozarządowe, instytucje kultury, jednostki podległe samorządowi lok. na danym obszarze a także lokalnych przedsiębiorców i oczywiście mieszkańców i mieszkanek poszczególnych dzielnic.

Projekt podzielony jest na kilka etapów. m.in. pogłębiona diagnoza, etap integracyjny, mapping zasobów, tworzenie Planów Rozwoju Dzielnicy i Planów Komunikacji z mieszkańcami a także rozszerzona faza testowania, mająca na celu sprawdzenie trwałości i skuteczności powstałych Koalicji Dzielnicowych. Doświadczenia projektu i pracy z poszczególnymi środowiskami zostaną zebrane w modelu dedykowanym niedużym społecznościom jakimi są dzielnice.