O nas

» O nas

Fundacja Edukacji Przedsiębiorczości Społecznej powstała w 2010 roku w odpowiedzi na pojawiające się nowe trendy w rozwoju trzeciego sektora, potrzebę zaangażowania młodzieży w działania społeczne ale i systematyczny rozwój przedsiębiorczości społecznej. Podstawowym celem naszego działania jest stały rozwój społeczeństwa obywatelskiego i aktywności społecznej obywateli, nie tylko w Gdańsku ale na całym Pomorzu.

W swojej codziennej działalności koncentrujemy się w szczególności nad:

  1. Zwiększaniem zaangażowania obywateli w działania na rzecz regionu i środowiska lokalnego.

  2. Zwiększaniem wiedzy i umiejętności skutecznego działania i samoorganizacji trzeciego sektora.

  3. Poszerzaniem wiedzy, umiejętności oraz kształtowanie postaw dzieci i młodzieży w zakresie edukacji obywatelskiej.

  4. Rozwojem przedsiębiorczości społecznej.

Władze Fundacji:

 

 

  • Zarząd

Antonina Paplińska – Boczoń

 

 

  • Rada Fundacji

Witold Toczyski

Adam Hlebowicz

Jerzy Boczoń

 

 

STATUT