Nasze projekty

» Nasze projekty

Projektodawca do tej pory zrealizował następujące działania:

 

Gdańskie Koalicje Dzielnicowe (2022 – 2024)

Projekt finansowany ze środków NIW – CRSO w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Jego celem jest zainicjowanie pracy 3 Koalicji Dzielnicowych w różnych lokalizacjach Gdańska (Wrzeszcz Górny, Aniołki, Siedlce) rozumianych jako fora debaty publicznej w wymiarze lokalnym, ale także współpracy różnych interesariuszy dzielnicowych, w tym aktywnych mieszkańców i mieszkanek Gdańska do końca 2024 roku. Przedsięwzięcie jest odpowiedzią na deficyt współpracy partnerskiej w obszarze działań społecznych, niski stopień włączenia obywateli w działania społeczne ale także debaty publicznej, niedostatki zasobów (zarówno materialnych jak i intelektualnych) rożnych podmiotów, małą rozpoznawalność działań organizacji pozarządowych przez mieszkańców i mieszkanki konkretnych dzielnic.

W ramach poszczególnych koalicji dzielnicowych angażujemy do współpracy rady dzielnic, domy i kluby sąsiedzkie, organizacje pozarządowe, instytucje kultury, jednostki podległe samorządowi lok. na danym obszarze a także lokalnych przedsiębiorców i oczywiście mieszkańców i mieszkanek poszczególnych dzielnic.

Projekt podzielony jest na kilka etapów. m.in. pogłębiona diagnoza, etap integracyjny, mapping zasobów, tworzenie Planów Rozwoju Dzielnicy i Planów Komunikacji z mieszkańcami a także rozszerzona faza testowania, mająca na celu sprawdzenie trwałości i skuteczności powstałych Koalicji Dzielnicowych. Doświadczenia projektu i pracy z poszczególnymi środowiskami zostaną zebrane w modelu dedykowanym niedużym społecznościom jakimi są dzielnice.


Program Regrantingowy „Akumulator Społeczny” (2018 – 2019) – projekt partnerski realizowany w ramach Priorytetu I Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Polegał na wspieraniu młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych mieszkańców, w tym grup samopomocowych, na terenie województwa pomorskiego. Celem podejmowanych działań był wzrost aktywności obywatelskiej na Pomorzu i wzmocnienie potencjału III sektora w szczególności młodych organizacji i grup nieformalnych mieszkańców. Zorganizowane zostały lokalne konkursy grantowe, odbiorcy byli objęci wsparciem animatora, wsparciem szkoleniowym i sieciującym. Projektodawca (FEPS) był operatorem w zakresie mikrodotacji na rozwój młodych organizacji pozarządowych. Objął wsparciem 17 ngo w 2018 roku i 15 w 2019 r.


Muzyczne przyjemności. Koncerty u Uphagena (edycje 2017 i 2018) – projekt finansowany ze środków Wydziału Kultury Miasta Gdańska miał na celu popularyzację muzyki klasycznej wśród mieszkańców i mieszkanek Gdańska. Odbyło się 8 koncertów – w tym 4 dla dzieci i 4 dla dorosłych. Do współpracy udało pozyskać się Radio Gdańsk, magazyn Together jako partnerów medialnych oraz Dom Sąsiedzki we Wrzeszczu.


Przyjemnie i pożytecznie. Sąsiedzkie Koła Samokształceniowe (Study Circles)” (2017) - Projekt finansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich zakładał stworzenie 10 sąsiedzkich grup samoedukacyjnych typu Study Circle w strukturze tzw. Domu Sąsiedzkiego (50 h szkoleniowy/ 20 h superwizyjnych). Grupy te funkcjonujące przy wsparciu specjalnie przygotowanych facylitatorów miały na celu realizacje edukacyjnych potrzeb mieszkańców ale także ich integracje oraz wzmocnienie postaw prospołecznych. Uczestnicy mieli możliwość skorzystania z Funduszu edukacyjnego a na zakończenie projektu zaprezentowali się w ramach Festiwalu Edukacji Sąsiedzkiej. W ramach projektu przeprowadzone zostało badanie potrzeb edukacyjnych mieszkańców dzielnicy a także opracowane narzędzie mierzenia efektywności edukacyjnej przystosowane do metody SC.


Nazywam się Wrzeszcz (2015) - Projekt finansowany ze środków miasta Gdańska zakładał wzmocnienie procesu budowy tożsamości Dolnego Wrzeszcza w oparciu o przestrzeń i mieszkańców, którzy ją wypełniają i współtworzą. Jego celem było stworzenie swoistego Portretu dzielnicy składającego się z 3 elementów: wywiadów z mieszkańcami Dolnego Wrzeszcza opowiadających ich historie z dzielnicą w tle, fotografii portretowej mieszkańców, z którymi przeprowadzano wywiady oraz fotografii przestrzeni ważnej dla osób portretowanych. W ramach przeprowadzonego konkursu wybranych zostało 10 portretów, które stworzyły wystawę stałą w siedzibie FEPS, którą jest Letnia Rezydencja Uphagena przy al. Grunwaldzkiej 5 we Wrzeszczu.


2 edycje projektu Gdański Wolontariat Studencki (2012 i 2013). Celem projektu było zaktywizowanie trójmiejskiego środowiska studenckiego na rzecz dzieci i młodzieży znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej. Powstało 10 studenckich inicjatyw skierowanych do 230 dzieci ze zdegradowanych dzielnic Gdańska (Nowy port, Dolny Wrzeszcz), dzięki którym udało się przekazać im wiedzę i zachęcić do aktywności. Projekt został zrealizowany przy współpracy z administracją publiczną – Miasto Gdańsk.


200 lat kąpieliska w Brosen/Brzeźnie" (2011). Celem zadania było budowanie wśród mieszkańców świadomości miejsca zamieszkania, kształtowanie krytycznej postawy obywatelskiej dot. oceny mankamentów zamieszkiwania dzielnicy Brzeźno. Projekt został zrealizowany przy współpracy z administracją publiczną oraz Nadbałtyckim Centrum Kultury.