Spotkanie powołujące organizację na rzecz rozwoju Dzielnicy Aniołki

» Aktualności»Spotkanie powołujące organizację na rzecz rozwoju Dzielnicy Aniołki

Spotkanie powołujące organizację na rzecz rozwoju Dzielnicy Aniołki

26 stycznia odbyło się spotkanie organizacyjne nt. powołania organizacji na rzecz rozwoju Dzielnicy Aniołki w przyjaznej sali Hotelu Vesper. Wśród 12 uczestników byli przedstawiciele Stowarzyszenia Motocyklowego LOTOR z  ul.Chodowieckiego, Dyrektor Hotelu Vesper, reprezentantki Klubu Seniorów BURSZTYNEK, koordynatorka Klubu Sąsiedzkiego ANIOŁKI, a także radne,  przewodnicząca i wiceprzewodnicząca Rady Dzielnicy oraz radna Rady Miasta Gdańska. Było również kilku jeszcze niezorganizowanych mieszkańców, którzy mają swoje pomysły i chcieliby się zaangażować w powstającej strukturze stowarzyszenia lokalnego rozwoju.
Tematy, o jakich rozmawiano, to m.in:
  • zachowanie tożsamości i kultury miejsca,
  • bezpieczeństwo,
  • rozwój infrastruktury dla działań rodzinnych,
  • projekty młodzieżowe i senioralne, a najlepiej międzypokoleniowe,
  • działania pomocowe wobec mieszkańców będących w szczególnie trudnej sytuacji
  • integracja i podjęcie działań mających na celu zwiększenie aktywności mieszkańców na rzecz dobra swojej dzielnicy.
Postanowiono o powołaniu Lokalnego Stowarzyszenia Rozwoju Dzielnicy Aniołki (nazwa do ustalenia). 
Spotkanie założycielskie odbędzie się w dniu 12 lutego o godz. 17.30  w przyjaznych progach – sali Hotelu Vesper.
Zapraszamy!