Spotkanie powołujące Stowarzyszenie Rozwoju Dzielnicy Aniołki

21 marca 2024Brak komentarzy
Od lutowego spotkania wcale nie próżnujemy!  W tym czasie powstał statut przyszłego Stowarzyszenia Rozwoju Dzielnicy Aniołki. I teraz, przyszłość dzielnicy jest w Twoich rękach! 
Przyjdź 25 marca na spotkanie i dołącz do założycieli organizacji. Stowarzyszenie ma zająć się sprawami rozwoju tej pięknej okolicy.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych aktywnością na dobrą kawę i ciasto.🍰 Porozmawiamy też o najbliższych działaniach i możliwościach.
Spotkanie odbędzie się o 17:30 w sali Hotelu Vesper House przy ul. D. Fahrenheita 3 w Gdańsku.
Grupa inicjatywna:
👉 Koło Seniorów Bursztynek
👉 i my – Fundacja Edukacji Przedsiębiorczości Społecznej.
Wypracowany wspólnie statut Stowarzyszenia: Klik

Spotkanie powołujące organizację na rzecz rozwoju Dzielnicy Aniołki

02 lutego 2024Brak komentarzy
26 stycznia odbyło się spotkanie organizacyjne nt. powołania organizacji na rzecz rozwoju Dzielnicy Aniołki w przyjaznej sali Hotelu Vesper. Wśród 12 uczestników byli przedstawiciele Stowarzyszenia Motocyklowego LOTOR z  ul.Chodowieckiego, Dyrektor Hotelu Vesper, reprezentantki Klubu Seniorów BURSZTYNEK, koordynatorka Klubu Sąsiedzkiego ANIOŁKI, a także radne,  przewodnicząca i wiceprzewodnicząca Rady Dzielnicy oraz radna Rady Miasta Gdańska. Było również kilku jeszcze niezorganizowanych mieszkańców, którzy mają swoje pomysły i chcieliby się zaangażować w powstającej strukturze stowarzyszenia lokalnego rozwoju.
Tematy, o jakich rozmawiano, to m.in:
  • zachowanie tożsamości i kultury miejsca,
  • bezpieczeństwo,
  • rozwój infrastruktury dla działań rodzinnych,
  • projekty młodzieżowe i senioralne, a najlepiej międzypokoleniowe,
  • działania pomocowe wobec mieszkańców będących w szczególnie trudnej sytuacji
  • integracja i podjęcie działań mających na celu zwiększenie aktywności mieszkańców na rzecz dobra swojej dzielnicy.
Postanowiono o powołaniu Lokalnego Stowarzyszenia Rozwoju Dzielnicy Aniołki (nazwa do ustalenia). 
Spotkanie założycielskie odbędzie się w dniu 12 lutego o godz. 17.30  w przyjaznych progach – sali Hotelu Vesper.
Zapraszamy!

Razem stwórzmy świąteczny nastrój na Aniołkach!

04 grudnia 2023Brak komentarzy
Zapraszamy całe rodziny do uczestnictwa w spotkaniu z Mikołajem na Aniołkach. Takiego świętowania w historii dzielnicy jeszcze nie było!
W programie m.in.:
– spotkanie z Mikołajem,
– ubieranie choinki własnoręcznie przygotowanymi przez mieszkańców ozdobami,
– słodki poczęstunek,
– warsztaty świąteczne,
– włączenie zimowych iluminacji.
Spotkanie odbędzie się 13 grudnia w godzinach 15:00-16:00, Skwer przy Placu Michalaka.

Debata z mieszkankami i mieszkańcami Siedlec

26 października 2023Brak komentarzy

10 września podczas Pikniku sąsiedzkiego w Domu Sąsiedzkim Zakopianka odbyła się debata z mieszkankami i mieszkańcami gdańskich Siedlec. Porozmawialiśmy o tym, co chcieliby zmienić w swojej przestrzeni, co im się podoba, jakie są ich potrzeby i spostrzeżenia. Wcześniej zostały przygotowane tablice z tezami stworzonymi na podstawie diagnozy tej części miasta i w głównej mierze rozmowy toczyły się w odniesieniu do zaprezentowanych tematów. Debatę poprowadził Jakub Hamanowicz – działacz społeczny i animator w „Zakopiance”. Dziękujemy wszystkim za podzielenie się z nami swoim zdaniem. Cieszymy się, że taka forma rozmowy Wam się spodobała i chcecie częściej spotykać się w takiej formie. Poniżej prezentujemy wybrane zagadnienia oraz komentarze mieszkańców. 

 

 

Przy tej tablicy zdania były mocno podzielone. Duża część osób stwierdziła, że brak jest
dobrej komunikacji, która umożliwiłaby koordynację działań na rzecz mieszkańców. Z kolei inni
zwrócili szczególną uwagę na rolę Domu Sąsiedzkiego „Zakopianka”. Pojawiły się hasła
o zwiększeniu inicjatyw z ich strony. Wiele osób napisało o takich akcjach jak Festyn
Siedlecki (organizowany między innymi przez SP 14) i zaangażowaniu wielu lokalnych
organizacji w jedno wydarzenie, co jest brane za pozytyw.

 

 

Przy tym haśle również zdania były mocno podzielone. Osoby zaangażowane w życie dzielnicy podchodziły do niej krytycznie, mówiąc, że jest mnóstwo aktywności skierowanych do mieszkańców. Osoby, które jednak nie wiedzą gdzie wykorzystać swój potencjał zgadzały się z nią. Prowadzący dodał, że sam pracując w
„Zakopiance” widzi, jak przepełnione są niektóre grupy na zajęciach, a wciąż nowe
osoby pytają się, czy na jakichś zwolniło się miejsce. Pokazuje to, nie tyle co brak
wykorzystania potencjału ludzkiego, jak brak środków do wykorzystania go.

 

 

Hasło z tablicy spotkało się z dużą dezaprobatą. Pojawiały się takie hasła jak „i dobrze”, „to jest fajne na Siedlcach”. Mieszkańcy uważają, że odrębność i różnorodność danych części dzielnicy jest jej atutem. Traktują to jako zróżnicowaną ofertę spędzenia czasu wolnego. Wiele osób zaznaczyło, że brak konkretnego centralnego punktu w dzielnicy jest czymś nietypowym i „fajnym”.

 

 

 

Dużo osób podkreśliło brak inwestycji w takich miejscach. Mimo to pojawiły się głosy o tym, że wszystko się rozkręca. Za przykład podawali ponownie Winną Górę czy Park na Zboczu, jednak zdecydowana większość pisała o zaniedbanych terenach zielonych.

Spotkanie z profesorem Czekanowskim | Koalicja Aniołki

27 lipca 2023Brak komentarzy
Kilka dni temu nasza Koalicja Dzielnicy Aniołki miała okazję spotkać się w Hotel Vesper House i porozmawiać o starszej części lokalnej społeczności. Gościem spotkania był badacz Gdańskich Seniorów, były mieszkaniec Miasta Gdańska, socjolog i wspaniały rozmówca - prof. dr hab. Piotr Czekanowski! Było to niezwykle ważne spotkanie, szczególnie biorąc pod uwagę, jak dużą część Aniołków stanowią mężczyźni i kobiety 60+. Dzięki profesorowi mogliśmy zgłębić potrzeby tej grupy społecznej, dowiedzieć się, jak możemy spełniać ich oczekiwania oraz jak dostosowywać ofertę lokalnych działań.